اولین چیزی که خداوند خلق کرد چه بود؟

اولین چیزی که خداوند خلق کرد چه بود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی