در جمله ب ((ب پا نخوری ب درخت)) منظور از {درخت} چیست؟؟/////دارک لایف

در جمله ب ((ب پا نخوری ب درخت)) منظور از {درخت} چیست؟؟/////دارک لایف

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی