قرآن با چه کلمه ای شورع و با چه کلمه پایان میابد؟

قرآن با چه کلمه ای شورع و با چه کلمه پایان میابد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی