قانون اول نیوتون کدام گزینه است

قانون اول نیوتون کدام گزینه است

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گزینه ی ۱ و ۳ (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی