شعر از کیست . من آن شمع پیه سوزم که می بازم و می نازم

شعر از کیست . من آن شمع پیه سوزم که می بازم و می نازم

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی