من آن شمع پیه سوزم که میسوزم و میرقسم از کیست

من آن شمع پیه سوزم که میسوزم و میرقسم از کیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی