کدام یک از سوره های قران به اندازه یک سوم قران بلکه یک سوم تورات انجیل و زبور است؟

کدام یک از سوره های قران به اندازه یک سوم قران بلکه یک سوم تورات انجیل و زبور است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی