داستان \\"خداوند حقیقت را میبیند اما صبر میکند\\" نوشته کیست؟

داستان \\"خداوند حقیقت را میبیند اما صبر میکند\\" نوشته کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی