داستان \\"خداوند حقیقت را میبیند اما صبر میکند\\" نوشته کیست؟

داستان \\"خداوند حقیقت را میبیند اما صبر میکند\\" نوشته کیست؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لئو تولستوی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی