معنی کلمه \\" قژ \\" به زبان کردی (ایلام) ؟ (skyfall)

معنی کلمه \\" قژ \\" به زبان کردی (ایلام) ؟ (skyfall)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی