معنی کلمه \\" قژ \\" به زبان کردی (ایلام) ؟ (skyfall)

معنی کلمه \\" قژ \\" به زبان کردی (ایلام) ؟ (skyfall)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حمله ور شدن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی