اولین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود؟

اولین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی