بیماری کدام یک از پیامبران 40 سال طول کشید ؟

بیماری کدام یک از پیامبران 40 سال طول کشید ؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یونس (1 نفر)
  • شعیب (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی