شما میدونید دقیقا کجای فلافل از خارج وارد میشه که بااین تحریم ها گرون میشه...؟{دکتر کامی}

شما میدونید دقیقا کجای فلافل از خارج وارد میشه که بااین تحریم ها گرون میشه...؟{دکتر کامی}

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی