سخني بي‌غرض از بنده‌ي مخلص بشنو اي كه منظور بزرگان حقيقت‌بيني. از کیست؟

سخني بي‌غرض از بنده‌ي مخلص بشنو اي كه منظور بزرگان حقيقت‌بيني. از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی