مطابق آیات 10 تا 19 سوره اعلی، چه کسانی تذکر و پند الهی را می‌پذیرند؟

مطابق آیات 10 تا 19 سوره اعلی، چه کسانی تذکر و پند الهی را می‌پذیرند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی