ضرب المثل \\"ناز عروس به جهاز است\\" یعنی چه؟

ضرب المثل \\"ناز عروس به جهاز است\\" یعنی چه؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی