اين بيت از كيست؟به شيرين زباني و لطف و خوشي تواني كه پيلي به مويي كشي

اين بيت از كيست؟به شيرين زباني و لطف و خوشي تواني كه پيلي به مويي كشي

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • پروين اعتصامي (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی