نخستین پرچم متعلق به کدام کشور بوده است؟

نخستین پرچم متعلق به کدام کشور بوده است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نروژ (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی