آن چیست که از نظر قرآن از قتل بالاتر است؟

آن چیست که از نظر قرآن از قتل بالاتر است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دروغ (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی