دوربین موبایل nokia n97 چند مگا پیکسل است ؟؟؟

دوربین موبایل nokia n97 چند مگا پیکسل است ؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی