كدام گروه معتقدند:« اتفاق نظرها در باره ارزش يك چيزمربوط به جنبه خارجي آن واختلاف نظرها به جنبه ذهني آن باز مي گردد

كدام گروه معتقدند:« اتفاق نظرها در باره ارزش يك چيزمربوط به جنبه خارجي آن واختلاف نظرها به جنبه ذهني آن باز مي گردد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی