کدامیک از افراد زیر بیشترین تعداد مدال جهانی را در ورزش کاراته داراست؟

کدامیک از افراد زیر بیشترین تعداد مدال جهانی را در ورزش کاراته داراست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی