یک آیه در قرآن هست كه تمامی حروف الفبا در آنها به كار رفته است؟

یک آیه در قرآن هست كه تمامی حروف الفبا در آنها به كار رفته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی