حداقل سخت افزار مورد نياز براي نصب ويندوزxp چيست (Hard-Ram-Cpu)) (محمديزد)

حداقل سخت افزار مورد نياز براي نصب ويندوزxp چيست (Hard-Ram-Cpu)) (محمديزد)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی