به من بگو نگو...نمیگویم اما نگو نفهم ک من نمیتوانم نفهمم.

به من بگو نگو...نمیگویم اما نگو نفهم ک من نمیتوانم نفهمم.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی