سلاح دانشمند» نام یکی از سوره های قرآن است، آن سوره کدام است ؟

سلاح دانشمند» نام یکی از سوره های قرآن است، آن سوره کدام است ؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • قلم (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی