این سخن از کیست؟امتياز آدمى به عقل اوست و زيـبايى او به مـروّتـش.

این سخن از کیست؟امتياز آدمى به عقل اوست و زيـبايى او به مـروّتـش.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی