در این روز امام خمینی (ره) فرمان شکسته شدن حکومت نظامی توسط مردم را صادر کردند؟

در این روز امام خمینی (ره) فرمان شکسته شدن حکومت نظامی توسط مردم را صادر کردند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی