این بیت از کیست(من همانم که وضو ساختم از چشمه ی عشق چار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست

این بیت از کیست(من همانم که وضو ساختم از چشمه ی عشق چار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی