معنی کلمه استمنا یعنی ؟

معنی کلمه استمنا یعنی ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی