اگركسي عمدا صدمه واسيب به ديگري وارد كند حكم ان كدام است؟

اگركسي عمدا صدمه واسيب به ديگري وارد كند حكم ان كدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی