شماره پیراهن علی کریمی در شالکه

شماره پیراهن علی کریمی در شالکه

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 16 (2 نفر)
  • 8 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی