در يك مسابقه دوسرعت شركت كرده ايد. از نفر دوم سبقت ميگيريد حالا نفر چندم هستيد؟

در يك مسابقه دوسرعت شركت كرده ايد. از نفر دوم سبقت ميگيريد حالا نفر چندم هستيد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی