مدار فرضي كه كره زمين رو به دو نيمه مساوي تقسيم كرد؟*ملكه*

مدار فرضي كه كره زمين رو به دو نيمه مساوي تقسيم كرد؟*ملكه*

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی