یک بایت چندبیت است؟

یک بایت چندبیت است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 1بیت (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی