این سخن از کیست؟هميشه ملازم و در خدمت مادرت باش زيرا بهشت زير پاي مادران است. (میعاد س)

این سخن از کیست؟هميشه ملازم و در خدمت مادرت باش زيرا بهشت زير پاي مادران است. (میعاد س)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی