پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان و زمین و کشتی نجات می داند؟

پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان و زمین و کشتی نجات می داند؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سیدالشهداء (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی