100 تا ماهی داشتن شنا میکردن نصف یک سوم نصفشون غرق میشن حالا چند تا ماهی داره شنا میکنه؟

100 تا ماهی داشتن شنا میکردن نصف یک سوم نصفشون غرق میشن حالا چند تا ماهی داره شنا میکنه؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 95 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی