هر مایل مربع از آب دریا حاوی .... کیلوگرم طلا است.mina72

هر مایل مربع از آب دریا حاوی .... کیلوگرم طلا است.mina72

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی