معنای کلمه ی bind ؟

معنای کلمه ی bind ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خم کردن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی