طول قد هر انسان به اندازه ..... وجب دست خود اوست.

طول قد هر انسان به اندازه ..... وجب دست خود اوست.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 6 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی