بیابان....... در آمریکای جنوبی خشک ترین منطقه ی کره زمین است .

بیابان....... در آمریکای جنوبی خشک ترین منطقه ی کره زمین است .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی