كدام سوره قرآن كريم است كه غير از (بسم الله الرحمن الرحيم) حرف ميم در آن به كار نرفته است؟

كدام سوره قرآن كريم است كه غير از (بسم الله الرحمن الرحيم) حرف ميم در آن به كار نرفته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی