قلب وال در هر دقیقه چند بار می زند ؟

قلب وال در هر دقیقه چند بار می زند ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 9 (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی