ژرمانیا نام قدیم کدام شهر بوده است؟

ژرمانیا نام قدیم کدام شهر بوده است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

  • elah
  • ١۵ مرداد ٠٢