این بیت شعر از کیست؟ در وصل هم ز عشق تو اي گل در آتشم ... عاشق نمي‌شوي که ببيني چه مي‌کشم

این بیت شعر از کیست؟ در وصل هم ز عشق تو اي گل در آتشم ... عاشق نمي‌شوي که ببيني چه مي‌کشم

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی