یه فیل بره تو استخر چه جوری بیرون میاد؟

یه فیل بره تو استخر چه جوری بیرون میاد؟

تاکنون 14 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • خیس میاد بیرون (9 نفر)
  • با جرثقیل (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی