اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟

اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟

تاکنون 33 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دوساعت (28 نفر)
  • سه ساعت (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی