معنی کلمه قدح چیست؟

معنی کلمه قدح چیست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کاسه (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی