اين دعا از كيست؟!خداي من! چگونه نا اميد باشم در حالي كه تو اميد مني! mina72

اين دعا از كيست؟!خداي من! چگونه نا اميد باشم در حالي كه تو اميد مني! mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی