معنی کلمه کردی (( داو )) چیست

معنی کلمه کردی (( داو )) چیست

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ادم عاقل (5 نفر)
  • ادم تنها (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی